Thiên Long - Bắc Nam
 
 
     
     
 
 
 
Tin tức khác

Thông báo reset lại database 22-04-2014
Thời gian mở cửa Thiên Long Bắc Nam Khải Hoàn 22-04-2014
Hướng dẫn vào game Thiên Long Bắc Nam Khải Hoàn 22-04-2014
 

Bảng Xếp Hạng

#
Nhân vật
Level
M.P
1
GameMaster
100
Mo Dung
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 
 
Thiên Long - Bắc Nam